Kontroll av slokkeutstyr i fellesareal


Slokkeutstyr i fellesareal skal kontrolleres av kompetent personell minst en gang pr år. Dette gjelder både brannslangtromler, håndslokkere og automatisk slokkeutstyr. Vi sørger for utførelse av kontroll hvert år med kompetent personell og utbedring av avvik som måtte avdekkes under kontroll. Vi sørger også for reparasjon og utskifting av utstyr som eventuelt ikke kan godkjennes.

Gowens AS

    Style Switcher

    Predefined Colors

    Menu Style

    Background Image