Årskontroll teknisk


Brannalarmanlegg og nødlys skal kontrolleres av autorisert personell minst en gang pr år. Innhold i kontrollrutiner spesifiseres av myndighetene og produsent av utstyret som kontrolleres. Våre kontrollører er sertifisert og autorisert av FG sikring og produsentene vi samarbeider med. Kontroll av brannalarmanlegg innbærer blant annet å sette hele brannalrmanlegget i full alarm (varsles til beboere på forhånd) og utførelse av analyse på alle tilsluttede komponenter. Nødlys kontrolleres individuelt blant annet ved å kutte strømtilførsel for å kontrollere at backupbatteriet overtar energiforsyningen til nødlysarmaturen slik det skal. Styret mottar en detaljert kontrollrapport som også inkluderer fullstendig hendelseslogg fra brannalarmanlegget.

Gowens AS

    Style Switcher

    Predefined Colors

    Menu Style

    Background Image