Gowens boligbrann startet opp som et enkeltmannsforetak i 1994. I begynnelsen jobbet vi med redningssystemer som skulle bringe personer ut av bygninger ved brann. I 2012 ble selskapet registrert som aksjeselskap med nytt og kortere navn - Boligbrann A/S. Virksomheten var da utvidet til både levering, vedlikehold og kontroll av slokkeutstyr, røykvarslere og brannalarmanlegg. Selskapet utviklet seg, etter at vi som mangeårig forhandler for Tyco fire protection products / Johnson Controls, ble involvert i produsentens nye system for overvåking av sprinkleranlegg. I 2019 kjøpte Boligbrann A/S produksjons og salgsrettighetene for RedBox husbrannslanger. Boligbrann A/S ble i 2019 fusjonert inn i Gowens A/S for at selskapet skulle delta som søsterselskapet til BN fire A/S som produserer husbrannslanger samlet i et felles konsern. Vi har visjoner om vekst, men aldri på bekostning av kvalitet eller service som alltid skal ha 1.prioritet hos oss.


Medlem i bransjeforbundet Noralarm

Vi har vært medlem i Noralarm i mange år. Dette er et møtested for fagmiljøet for brannalarmanlegg og nødlys i vår bransje. Landets største operatører og produsenter er her samlet i et felles fagmiljø.

Medlem av BFO - Brannfaglig fellesorganisasjon

Vi har vært medlem i BFO siden den spede begynnelse. Dette er en bransjeorganisasjon som samler hele brannsikringsbransjen innen alle fagområder.

Medlem av VIRKE - hovedorganisasjonen

Vi har vært medlem i VIRKE i mange år, noe som ivaretar både selskapets og våre ansattes interesser

Sentral godkjenning - Direktoratet for byggkvalitet

Vi har sentral godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet for både prosjektering og installering av brannalarmanlegg.

Sertifisert av FG skadeteknikk

Både Gowens AS som selskap og flere av våre ansatte er sertifisert av FG

Uteksaminert og sertifisert av Kiwa

Vi har ansatte som er sertifisert for både prosjektering og innstallering av brannalarmanlegg

Autorisert av Tyco Zettler

Både selskapet Gowens AS og enkeltpersoner i vårt selskap, er autorisert av Tyco / Zettler Johnson Controls for installering, idriftettelse, service, kontroll og programmering av deres brannalarmanlegg. Zettler er et av Europas eldste, største og mest respekterte produsenter av brannalarmanlegg.

Samarbeid

Vi samarbeider med en av verdens største produsenter av brannsikkerhets produkter Johnsons Controls. Johnson Controls er verdensledende på bygningsautomatikk og har over 120.000 ansatte over hele verden med historie helt tilbake til 1885.

Samarbeid

Vi samarbeider med Poxll om løsninger for nødbelysning i bygninger.

Samarbeid

Vi fører Presto håndslokkere og brannslangetromler.

Samarbeid

Vi handler branntettingsmasse, vannslokkere og slokkeampuller fra Thermax.

Samarbeid

Vi leverer RedBox husbrannslanger fra BN fire AS

Gowens AS

    Style Switcher

    Predefined Colors

    Menu Style

    Background Image