Ettersyn og kontroll i boenheter


Brannsikringsutstyret i boenhetene skal kontrolleres med jevne mellomrom. Når kontroll og ettersyn utføres må samtlige boenheter besøkes for å unngå "sorte hull" i brannsikringen. Det er viktig at alle avvik som blir avdekket blir utbedret på stedet. Det er også viktig å utføre kollektive utskiftinger når utstyr "går ut på dato". Vi inkluderer alltid all organisering slik at slike tiltak ikke fører til vesentlig merarbeid for styret. Styret mottar rapporter og dokumentasjon på at brannsikringen i bygningen er kontrollert av kompetent personell. Hver enkelt håndslokker blir merket med kontroletikett ved hver utførte kontroll.

Gowens AS

    Style Switcher

    Predefined Colors

    Menu Style

    Background Image