Systematisk kontroll og vedlikehold


Systematisk kontroll og vedlikehold av brannsikringen i bygningsmassen er styrets ansvar. Vi sørger for at de lovpålagte tiltakene blir utført periodisk. Vi avdekker og lukker avvik og sørger for at utstyr som "går ut av dato" blir skiftet ut med nytt når tiden er inne for det. Se også vår "CareFree" ordning hvor vi sørger for at alt "går på skinner" for styret.

Gowens AS

    Style Switcher

    Predefined Colors

    Menu Style

    Background Image