Skumapparat


Skumapparatet er ikke like effektivt som husbrannslange og pulverapparat i bolig, men er godt egnet der det mistenkes at brennende væsker kan antenne, som for eksempel på en bensinstasjon. Apparatet veier sirka 10 kg og inneholder normalt 6 liter skum. Apparatet varer i 15 - 20 sekunder. Skumapparatet skal innleveres til service eller skiftes ut med nytt innen 5 år fra produksjonsdato og har betydelig kortere "levetid" enn et pulverapparat. Skumapparat kan kun brukes inne, da det vil fryse hvis det oppbevares ute i minusgrader.

Trykk på produktbilde oppe til høyre for mer informasjon ved produsentens hjemmesider.

Gowens AS

    Style Switcher

    Predefined Colors

    Menu Style

    Background Image