Referanser levering og montering av slokkeutstyr


Her er noen eksempler på bygninger hvor vi har levert slokkeutstyr i boenhetene. De fleste har fått montert RedBox husbrannslanger, som etter vår mening er den enkleste og mest effektive løsningen for slokking av branntilløp i en bolig.

Aug 2020

Westye Egebergsgate 2, Oslo

72 boenheter

RedBox husbrannslanger montert i samtlige boenheter

Juni 2020

Hølandsgate 1, Oslo

74 boenheter

RedBox husbrannslanger montert i samtlige boenheter

Feb 2020

Gullmyra boligsameie, Oslo

144 boenheter

Pulverapparat klargjort og levert i samtlige boenheter

Nov 2019

Jongskogen borettslag, Bærum

85 boenheter

Pulverapparat og røykvarslere levert i samtlige boenheter

Mars 2019

Sameiet Røahagen 1c, Oslo

54 boenheter

RedBox husbrannslanger montert i samtlige boenheter

Nov 2018

Sameiet Hagaløkka 1, Asker

162 boenheter

Pulverapparat klargjort og levert til samtlige boenheter

Nov 2018

Jordstjerne boligsameie, Oslo

51 boenheter

RedBox husbrannslanger montert i samtlige boenheter

Feb 2017

Toppenhaug boligsameie, Bærum

138 boenheter

RedBox husbrannslanger montert i samtlige boenheter

juni 2017

Hamangskogen boligsameie, Bærum

246 boenheter

RedBox husbrannslanger montert i samtlige boenheter

Nov 2016

Stigerbakken borettslag, Bærum

72 boenheter

RedBox husbrannslanger montert i samtlige boenheter

Mai 2016

Skogbrynet borettslag, Oslo

48 boenheter

RedBox husbrannslanger montert i samtlige boenheter

Sept 2015

Boligsameiet Bergensveien 4, Oslo

220 boenheter

RedBox husbrannslanger montert i samtlige boenheter

Aug 2014

Lille Ekeberg borettslag, Oslo

216 boenheter

Pulverapparat klargjort og levert i samtlige boenheter

Sept 2014

Askelia borettslag, Oslo

177 boenheter

Pulverapparat klargjort og levert i samtlige boenheter

Sept 2014

Svarttjern borettslag, Oslo

651 boenheter

RedBox husbrannslanger montert i samtlige boenheter

Aug 2007

Blåfjellet borettslag, Oslo

572 boenheter

RedBox husbrannslanger montert i samtlige boenheter

Gowens AS

    Style Switcher

    Predefined Colors

    Menu Style

    Background Image