Sentralisert nødlys


Et sentralisert nødlyssystem består av en sentralenhet og nødlysarmaturer som er knyttet sammen med kabel. Backupbatterier ligger i sentralenheten slik at det enkelte armatur ikke trenger egne batterier. Sentralenheten er tilkoplet sikringsskapet slik at ledelys i områder hvor sikringen faller ut blir tent og lyser opp området hvor strømmen har falt ut. Hvis det oppstår feil på nødlysanlegget vil sentralenheten umiddelbart si ifra hva som er feil og hvor feilen er. Alle komponentene i et sentralisert nødlysanlegg er kontinuerlig overvåket av sentralenheten og gir en sikrere drift.

Gowens AS

    Style Switcher

    Predefined Colors

    Menu Style

    Background Image