Dokumentasjon og nedlasting


Vannslokker benyttes først og fremst der man ikke har trykkvann. Vannslokkeren inneholder vann med brannimpregneringsvæske. Man impregnerer med andre ord brannobjektet mot brann mens man slokker, som forebygger retenning av branntilløpet.Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset