Dokumentasjon og nedlasting


Det er ingen vedtatte nasjonale eller europeiske standarder for husbrannslanger. RedBox er derfor funksjonstestet hos Det Norske Veritas for å tilfredstille forebyggendeforskriftens § 7.e) "Annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet". Funksjonstesten utført av det Norske Veritas kan her lastes ned som et PDF dokument.Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset