Nødlys


Nødlys består av ledelys som skal lyse opp mørke områder ved strømbrudd og markeringslys som viser rømningsretningen med en løpende person og pil. Alle nødlysarmatur vi leverer er basert på LED teknologi for lang levetid og lavt strømforbruk. Et desentralisert nødlyssystem består av enkeltarmaturer som fungerer individuelt og lever hvert sitt liv og hvert sitt backupbatteri. Et sentralisert nødlyssystem består av en sentralenhet som styrer alle armaturene i bygningen. I mindre bygninger kan et desentralisert system være fornuftig. I litt større bygninger med mange armaturer er et sentralisert system mest fornuftig. Et sentralisert system gir best oversikt og lavest driftskostnader. Gowens AS kan både prosjektere, levere, installere,organisere, byggesøke og ferdigstille nødlyssystem i små og store bygninger.

Gowens AS

    Style Switcher

    Predefined Colors

    Menu Style

    Background Image