Multi kriterie detektor med CO sensor


Multi kriterie sensoren har tre sensorer innebygget optisk - varme - Karbonmonoksid (CO-Kullos). Varmesensoren registrerer rask økning i temperatur, optisk sensor registrerer synlig røyk, mens kullos sensoren registrerer de usynlige kullospartiklene i luften. Hvis en av en million partikler i luften (1ppm) er et kullos partikkel, blir dette registrert i detektoren. Boligdetektoren er 6.generasjon kombinasjonsdetektor. Det er viktig å detektere Kullos, siden dette er den første gassen som oppstår ved brann. Kullos er samtidig den største trussel mot oss mennesker ved brann. En kraftig algoritme som er finpusset siden 1990 - tallet sørger for at detektoren vet nøyaktig når den skal varsle brann og ikke. Boligdetektoren vil også varsle høye kullosnivåer, selv om det ikke er oppstått synlig røyk eller varmestigning, når kullosnivået stiger på en slik måte at det skaper en trussel for mennesker. Samtidig hjelper Kullos sensoren å skille ut forhold som for en detektor kan likne på brann som for eksempel vanndamp og matlaging. Dermed får vi også bukt med de unødige alarmene. Multi kriterie detektorer med CO sensor har like lang forventet levetid som optiske detektorer - sirka 10 år. Vi anbefaler at både Multi kriterie detektorer med CO sensor og optiske detektorer skiftes ut med nye minst hvert 10. år på grunn av både støvpåvirkning, elde og ny teknologi som bør oppdateres minst hvert 10. år. Vi leverer også rene varmedetektorer, optiske detektorer, Kullos detektorer og kombinasjoner av disse.

Gowens AS

    Style Switcher

    Predefined Colors

    Menu Style

    Background Image