Sprinklersense


Sprinklersense har som oppgave å kontrollere at sprinkleranlegget alltid er beredt til å slå ned en brann om det skulle oppstå behov for det. En sonde som ligger i sprinklerrøret i hver sone registerer blant annet om det er vann i røret og om det står stille. Hvis det oppstår en feil, eller noen lukker en stengeventil som skal være åpen sier Sprinklersense systemet umiddelbart ifra og rapporterer i klartekst hva som er galt i berøringsdisplayet i sprinklersense sentralen. Spriklersense sentralen sørger for at brannalarmanlegget umiddelbart får beskjed dersom en brann utløser et sprinklerhode. Sprinklersense øker ikke bare sikkerheten dramatisk, den forenkler og reduserer kostandene på fremtidig vedlikehold av sprinklkeranlegget betydelig. Gowens leverer det elektroniske utstyret, progammering, og idriftsettelse av Sprinklersense systemet.

Gowens AS

    Style Switcher

    Predefined Colors

    Menu Style

    Background Image